معنی و ترجمه کلمه سازمان و تشکیلات قبیله اى به انگلیسی سازمان و تشکیلات قبیله اى یعنی چه

سازمان و تشکیلات قبیله اى

tribalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها