معنی و ترجمه کلمه سازمان به انگلیسی سازمان یعنی چه

سازمان

infrastructure
organism
organization
structure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها