معنی و ترجمه کلمه سازمندى به انگلیسی سازمندى یعنی چه

سازمندى

preparedness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها