معنی و ترجمه کلمه سازنده دیگ بخار به انگلیسی سازنده دیگ بخار یعنی چه

سازنده دیگ بخار

boilermaker


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها