معنی و ترجمه کلمه سازنده عود به انگلیسی سازنده عود یعنی چه

سازنده عود

lutist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها