معنی و ترجمه کلمه سازنده کامپیوتر به انگلیسی سازنده کامپیوتر یعنی چه

سازنده کامپیوتر

computer manufacturer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها