معنی و ترجمه کلمه سازگارى به انگلیسی سازگارى یعنی چه

سازگارى

accord
adaptability
adaptation
adaption
adjustment
amenity
compatibility
consistence
consistency
rapport
salubrity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها