معنی و ترجمه کلمه سازگار پذیر به انگلیسی سازگار پذیر یعنی چه

سازگار پذیر

adaptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها