معنی و ترجمه کلمه سازگار کردن به انگلیسی سازگار کردن یعنی چه

سازگار کردن

adapt
adjust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها