معنی و ترجمه کلمه ساز یا آواز همراهى کننده به انگلیسی ساز یا آواز همراهى کننده یعنی چه

ساز یا آواز همراهى کننده

accompaniment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها