معنی و ترجمه کلمه ساس که از خون انسان تغذیه مى کنند به انگلیسی ساس که از خون انسان تغذیه مى کنند یعنی چه

ساس که از خون انسان تغذیه مى کنند

bedbug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها