معنی و ترجمه کلمه ساطع شدن به انگلیسی ساطع شدن یعنی چه

ساطع شدن

luminesce
scintillate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها