معنی و ترجمه کلمه ساطع به انگلیسی ساطع یعنی چه

ساطع

diffusive
radiant

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها