معنی و ترجمه کلمه ساعات کار هفته به انگلیسی ساعات کار هفته یعنی چه

ساعات کار هفته

workweek

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها