معنی و ترجمه کلمه ساعتى که زمان ورود و خروج کارمندان را ثبت مى کند به انگلیسی ساعتى که زمان ورود و خروج کارمندان را ثبت مى کند یعنی چه

ساعتى که زمان ورود و خروج کارمندان را ثبت مى کند

time clock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها