معنی و ترجمه کلمه ساعت بزرگى که بر برج پارلمان لندن نصب شده است به انگلیسی ساعت بزرگى که بر برج پارلمان لندن نصب شده است یعنی چه

ساعت بزرگى که بر برج پارلمان لندن نصب شده است

bigben

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها