معنی و ترجمه کلمه ساعت دیوارى زنگى که در سر ساعت صدایى شبیه صداى فاخته مى کند به انگلیسی ساعت دیوارى زنگى که در سر ساعت صدایى شبیه صداى فاخته مى کند یعنی چه

ساعت دیوارى زنگى که در سر ساعت صدایى شبیه صداى فاخته مى کند

cuckoo clock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها