معنی و ترجمه کلمه ساعت مچى و دیوارى و غیره به انگلیسی ساعت مچى و دیوارى و غیره یعنی چه

ساعت مچى و دیوارى و غیره

horologe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها