معنی و ترجمه کلمه ساعت به انگلیسی ساعت یعنی چه

ساعت

clock
horologe
hour
ticker
timepiece
timer
watch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها