معنی و ترجمه کلمه ساقه اصلى به انگلیسی ساقه اصلى یعنی چه

ساقه اصلى

pedicel
pedicle
peduncle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها