معنی و ترجمه کلمه ساقه برگى به انگلیسی ساقه برگى یعنی چه

ساقه برگى

frond


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها