معنی و ترجمه کلمه ساقه تمدان به انگلیسی ساقه تمدان یعنی چه

ساقه تمدان

gynophore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها