معنی و ترجمه کلمه ساقه توخالى گیاه به انگلیسی ساقه توخالى گیاه یعنی چه

ساقه توخالى گیاه

pipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها