معنی و ترجمه کلمه ساقه تو خالى پر به انگلیسی ساقه تو خالى پر یعنی چه

ساقه تو خالى پر

quill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها