معنی و ترجمه کلمه ساقه خشک علف به انگلیسی ساقه خشک علف یعنی چه

ساقه خشک علف

windlestraw

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها