معنی و ترجمه کلمه ساقه دار به انگلیسی ساقه دار یعنی چه

ساقه دار

pediculate
petiolate
petiolated
stalky
stemmy
stipitate
stoloniferous
stylate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها