معنی و ترجمه کلمه ساقه زیرین به انگلیسی ساقه زیرین یعنی چه

ساقه زیرین

rhizome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها