معنی و ترجمه کلمه ساقه و ریشه خشک شده گل ادریس به انگلیسی ساقه و ریشه خشک شده گل ادریس یعنی چه

ساقه و ریشه خشک شده گل ادریس

hydrangea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها