معنی و ترجمه کلمه ساقه به انگلیسی ساقه یعنی چه

ساقه

caulis
halm
haulm
leg
pedicle
rachis
shank
stalk
stem
stipes
thallus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها