معنی و ترجمه کلمه ساق پا به انگلیسی ساق پا یعنی چه

ساق پا

crus
leg
shank
shin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها