معنی و ترجمه کلمه ساق کوچک به انگلیسی ساق کوچک یعنی چه

ساق کوچک

fibula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها