معنی و ترجمه کلمه سالاد پیاز داغ و تخم مرغ و ماهى به انگلیسی سالاد پیاز داغ و تخم مرغ و ماهى یعنی چه

سالاد پیاز داغ و تخم مرغ و ماهى

salmagundi

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها