معنی و ترجمه کلمه سالخوده به انگلیسی سالخوده یعنی چه

سالخوده

senescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها