معنی و ترجمه کلمه سالخورده و فرتوت به انگلیسی سالخورده و فرتوت یعنی چه

سالخورده و فرتوت

decrepit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها