معنی و ترجمه کلمه سالخورده به انگلیسی سالخورده یعنی چه

سالخورده

aged
aging
elderly
hoary
old
senile
worm eaten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها