معنی و ترجمه کلمه سالم و با روح به انگلیسی سالم و با روح یعنی چه

سالم و با روح

peart
pert

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها