معنی و ترجمه کلمه سالن بزرگ به انگلیسی سالن بزرگ یعنی چه

سالن بزرگ

colosseum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها