معنی و ترجمه کلمه سالن دراز و مستطیل به انگلیسی سالن دراز و مستطیل یعنی چه

سالن دراز و مستطیل

basilica

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها