معنی و ترجمه کلمه سالن غذا خورى سرباز خانه به انگلیسی سالن غذا خورى سرباز خانه یعنی چه

سالن غذا خورى سرباز خانه

mess hall


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها