معنی و ترجمه کلمه سالوس به انگلیسی سالوس یعنی چه

سالوس

hypocrisy
hypocrite
hyporisy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها