معنی و ترجمه کلمه سال تحصیلى به انگلیسی سال تحصیلى یعنی چه

سال تحصیلى

academic year

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها