معنی و ترجمه کلمه سال دانشگاهى به انگلیسی سال دانشگاهى یعنی چه

سال دانشگاهى

academic year

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها