معنی و ترجمه کلمه سال به انگلیسی سال یعنی چه

سال

annum
year

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها