معنی و ترجمه کلمه سامره فلسطین به انگلیسی سامره فلسطین یعنی چه

سامره فلسطین

samaritan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها