معنی و ترجمه کلمه سامعه اى به انگلیسی سامعه اى یعنی چه

سامعه اى

auditive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها