معنی و ترجمه کلمه سامعه به انگلیسی سامعه یعنی چه

سامعه

audition
hearing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها