معنی و ترجمه کلمه سامى به انگلیسی سامى یعنی چه

سامى

phlogistic
semite
semitic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها