معنی و ترجمه کلمه سام فرزند بزرگ نوح پیغمبر به انگلیسی سام فرزند بزرگ نوح پیغمبر یعنی چه

سام فرزند بزرگ نوح پیغمبر

shem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها