معنی و ترجمه کلمه سانتیگراد به انگلیسی سانتیگراد یعنی چه

سانتیگراد

Celsius
centigrade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها