معنی و ترجمه کلمه ساندویچ درست کردن به انگلیسی ساندویچ درست کردن یعنی چه

ساندویچ درست کردن

sandwich

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها